Παιδαγωγικά Παιχνίδια με αφορμή την Ημερίδα Καθηγητών Φ.Α.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας για Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διοργανώθηκε την Τετάρτη 6-5-2009, και ειδικότερα στην ενότητα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής με εισηγητή τον κ. Κοκαρίδα Δημήτριο από το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας, για τις ανάγκες του σεμιναρίου οι καθητητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές ανέλαβαν να παρουσιάσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα ακολουθούσαν στο […]