Δικαιολογητικά για Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία.
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Αντίγραφο ειδικότητας επικυρωμένο.
4. Υπεύθυνη δήλωση (δεν διώκομαι ποινικά) θεωρημένη από την αστυνομία.
5. Πιστοποιητικό υγείας από υγειονομική επιτροπή Νομαρχίας.
6. Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 147€ (Αρ. Λογαρ. 040/546176-69).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7
11523 ΑΘΗΝΑ
(Υπόψιν πρωτόκολλο Γραμματείας)

κάντε κλικ για περισσότερα στοιχεία: adeia-proponiti

Αφήστε μια απάντηση