ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες στα σχολεία μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου και πιο συγκεκριμένα:

Ø Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι ο βασικός παράγοντας μιας αποτελεσματικής αθλητικής λειτουργίας στο σχολείο. Στις σχέσεις μεταξύ διοίκησης – προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και σεβασμός του ρόλου και των στόχων Φυσικής Αγωγής. Κύριος στόχος είναι η αναβάθμιση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας για να παράγουν συγκεκριμένο έργο, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να εισηγούνται, σχετικά με το αντικείμενο τις εργασίας τους.

Είναι οι συνάδελφοι από τους οποίους το ΥΠΕΠΘ θα πρέπει να επιδιώκει και να προσδοκά πολλά σε σύλληψη ιδεών, συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων. Είναι επιστήμονες άξιοι σεβασμού, προσωπικότητες στις οποίες πρέπει να γίνει επένδυση στις γνώσεις τους και στο μεράκι για τη δουλεία τους.

Θα πρέπει βέβαια να καταβάλλεται από το ΥΠΕΠΘ κάθε προσπάθεια για την ηθική τους τόνωση, την εργασιακή τους καταξίωση και την οικονομική τους αξιοπρέπεια και βέβαια την εξέλιξη τους επιστημονικά.  …..

Το πλήρες άρθρο στο επισυναπτόμενο αρχείο.

theseis

Αφήστε μια απάντηση