Οφέλη από την εισαγωγή της έννοιας του «Κινητικού Γραμματισμού»

Η έννοια του κινητικού γραμματισμού μπορεί:

  • να αναγνωρίσει την εσωτερική αξία της φυσικής δραστηριότητας·
  • να ξεπεράσει την ανάγκη για δικαιολογηθεί η φυσική δραστηριότητα ως ένα μέσο για άλλα οφέλη·
  • να παρέχει ένα ξεκάθαρο στόχο τον οποίο να επιδιώκουν όλες οι μορφές φυσικής δραστηριότητας·
  • να υπογραμμίσει τη σημασία και αξία της φυσικής δραστηριότητας μέσα στο σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων·
  • να αντικρούσει την έννοια ότι η φυσική δραστηριότητα είναι μία επιπλέον επιλογή με ψυχαγωγική μόνο αξία·
  • να δικαιολογήσει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας για όλους, όχι μόνο τους πιο ικανούς σ’ αυτό το πεδίο·
  • να διατυπώσει την υπόθεση για δια βίου συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα·
  • να αναγνωρίσει το εύρος των σημαντικών άλλων που παίρνουν μέρος στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας.

    Φυσική Αγωγή και Αθλοπαιδιές

Αφήστε μια απάντηση