«Κινητικός Γραμματισμός» μια σχετικά καινούρια έννοια στο χώρο της Άθλησης και της Φυσικής Αγωγής

Παραδοσιακά η συμμετοχή στον αθλητισμό και/ή σε φυσική δραστηριότητα, σχετίζονταν με το «να είσαι καλός στα αθλήματα» ή «στη φυσική αγωγή». Φαινόταν ότι αυτές ήταν οι τελικές καταστάσεις οι οποίες, αν δεν επιτυγχάνονταν σε μία συγκεκριμένη ηλικία ή στάδιο, ήταν πέρα από το εύρος των δυνατοτήτων του ατόμου. Σε αντίθεση μ’ αυτές τις περιγραφές ο κινητικός γραμματισμός περιγράφεται ως μια ικανότητα που όλοι μπορούν να αναπτύξουν. Είναι μία καθολική έννοια που εφαρμόζεται και αφορά σε κάθε άτομο, ασχέτως ηλικίας και σωματικών χαρισμάτων. Ως εκ τούτου, για το κάθε άτομο ξεχωριστά:
Ο κινητικός γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως η παρακίνηση, πεποίθηση, φυσική ικανότητα και κατανόηση για τη δια βίου διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας.

Αφήστε μια απάντηση