Πολυαθλητική Δραστηριότητα: Τρέξιμο & Δυνάμωμα

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αυτή είναι μία δραστηριότητα προθέρμανσης που συνδυάζει το τρέξιμο με μία ποικιλία ασκήσεων ειδικών δραστηριοτήτων προπόνησης. Οι μαθητές δουλεύουν μαζί με έναν παρτενέρ.

Εύρος Βαθμίδων
Η δραστηριότητα μπορεί να διδαχτεί σε οποιαδήποτε τάξη.

Χώρος Δραστηριότητας
Η δραστηριότητα, μπορεί να γίνει σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Προτείνουμε το σχηματισμό ενός στρίβου τρεξίματος ένα αυγοειδές μέσα από τις περιοριστικές γραμμές του γηπέδου μπάσκετ. Το οβάλ θα έπρεπε να έχει περίμετρο περίπου 50 μέτρα.

Απαιτούμενος Εξοπλισμός
Περίπου 16 κώνοι θα χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν το στίβο (σχεδόν ένας κώνος ανά δύο μαθητές). Ο επιπλέον εξοπλισμός θα καθοριστεί από τις ασκήσεις ή δραστηριότητες που θέλεις να ενσωματώσεις. Ως παράδειγμα, αν θέλεις να συμπεριλάβεις το πήδημα με σκοινάκι σ’ αυτό το μάθημα, θα χρειαστείς ένα σκοινάκι ανά δύο μαθητές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, χρειάζεσαι ένα μέρος του εξοπλισμού για κάθε ζευγάρι παρτενέρ. Επιπρόσθετα, μπορείς να κάνεις 2 έως 4 πόστερ για να καταγράψεις ασκήσεις ή δραστηριότητες που θα μπορούν να διαβάζουν οι μαθητές.

Περιγραφή Δραστηριότητας
Ένας μαθητής από κάθε σετ παρτενέρ θα ξεκινήσει όρθιος δίπλα από τον κώνο πάνω στο στίβο τρεξίματος (βλέπε σχήμα). Αυτός ο μαθητής θα είναι ο πρώτος δρομέας παρτενέρ. Ο άλλος μαθητής από κάθε σετ θα ξεκινήσει δίπλα από τον κώνο αλλά από τη μέσα πλευρά. Ο μαθητής αυτός θα είναι ο πρώτος εξασκούμενος παρτενέρ. Με το σύνθημα του δάσκαλου, ο πρώτος παρτενέρ δρομέας ξεκινάει το τρέξιμο ενός γύρου γύρω από τον στίβο. Την ίδια στιγμή, ο εξασκούμενος παρτενέρ ξεκινάει την πρώτη άσκηση ή δραστηριότητα που ορίστηκε από το δάσκαλο ή τον διάγραμμα εξάσκησης.
running-strength
Όταν ο παρτενέρ δρομέας ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο στο στίβο, οι παρτενέρ γρήγορα αλλάζουν ρόλους. Ο παρτενέρ ένα ασκείται, ο παρτενέρ δύο τρέχει γύρω από το στίβο. Οι παρτενέρ συνεχίζουν να εναλλάσσουν τρέξιμο και εξάσκηση μέχρι οι πέντε ή έξι δραστηριότητες της λίστας να έχουν ολοκληρωθεί. Ο αριθμός των ασκήσεων ή δραστηριοτήτων μπορεί να ποικίλει σύμφωνα με τις ανάγκες ή την επιθυμία σου.

Συναγωνιστικά και Συνεργατικά Στοιχεία
Η συναγωνιστική φύση αυτής της δραστηριότητας θα τείνει να επιδειχθεί από μόνη της από την ταχύτητα με την οποία οι μαθητές τρέχουν όπως και με την ταχύτητα την οποία εκτελούν τις προκλήσεις των ασκήσεων. Εσύ, ως δάσκαλος μπορεί να βάλεις κάποιους αριθμητικούς στόχους για τους μαθητές αν δεν είσαι ικανοποιημένος με τον αριθμό των επαναλήψεων που ολοκληρώνονται από τον εξασκούμενο παρτενέρ. Σαν παράδειγμα, αν ένας μαθητής κάνει σκοινάκι αναπήδησης ενώ ο παρτενέρ του τρέχει στο στίβο, μπορεί να είσαι ικανοποιημένος με οποιονδήποτε αριθμό συμπληρωμένων αλμάτων πετυχαίνει αυτός ο μαθητής. Ωστόσο , μπορεί να θέλεις να ζητήσεις από τον εξασκούμενο παρτενέρ να κάνει ένα ελάχιστο 15 πηδημάτων πριν επιστρέψει ο δρομέας παρτενέρ.
Η συναγωνιστική φύση αυτής της δραστηριότητας περιλαμβάνει το να διατηρήσει ο ένας τον άλλον στο καθήκον ως προς το ποιο είναι η επόμενη άσκηση που πρέπει να ολοκληρωθεί, όπως επίσης το να τρέξει με μία ταχύτητα που επιτρέπει στον ασκούμενο παρτενέρ να κάνει το καλύτερο που μπορεί χωρίς να κουραστεί πάρα πολύ. Για παράδειγμα, αν ένας δρομέας παρτενέρ τρέχει πολύ αργά ενώ ο ασκούμενος παρτενέρ του κάνει μία δύσκολη δραστηριότητα όπως κάμψεις βραχιόνων, ο εξασκούμενος παρτενέρ μπορεί να αποθαρρυνθεί ή να δυσανασχετήσει με το δρομέα. Με το να τρέχει ή να κάνουμε τζόκινγκ σε μία γρήγορη ή λογική ταχύτητα, ο παρτενέρ δρομέας θα είναι σε θέση να κρατήσει τον εξασκούμενο παρτενέρ θετικά παρακινούμενο.

Υποδείξεις Ασφαλείας
Προτείνουμε το κάθε σετ μαθητών να ξεκινάει δίπλα από έναν καθορισμένο κώνο. Αν οι μαθητές τρέχουν σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού, θα έπρεπε να εξέρχονται από το στίβο από την αριστερή πλευρά του κώνου τους (καθώς βλέπουν τον κώνο ενώ τρέχουν προς αυτόν). Αυτοί θα έπρεπε να εξέλθουν από το στίβο πριν περάσουν τον κώνο. Ο παρτενέρ που πηγαίνει να τρέξει στο στίβο θα έπρεπε να εισέρχεται στο στίβο απ’ την αριστερή πλευρά του κώνου (όπως βλέπει τον κώνο). Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι παρτενέρ θα αποφύγουν να πέσει ο ένας πάνω στον άλλον.  Αν οι μαθητές στο στίβο προσπερνάνε άλλους δρομείς, θα έπρεπε να περνάν από την εξωτερική πλευρά του στίβου (δίπλα από τον δεξί ώμο αυτού που προσπερνάνε) για να αποφύγουν την επαφή  με τους άλλους δρομείς.

Ιδιαίτερες Συμπεριφορές Παρατήρησης
Αν ο παρτενέρ δρομέας κάνει τζόκινγκ πολύ αργά, ο εξασκούμενος παρτενέρ δουλεύει περισσότερο από άλλους μαθητές. Οι μαθητές θα έπρεπε να τρέχουν με μία λογική ταχύτητα.

Διδακτικά Σημεία
Αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το επίπεδο συνεργασίας ενός γκρουπ ή αισθάνεσαι ότι κάποιοι μαθητές σκόπιμα αποφεύγουν τις καθορισμένες δραστηριότητες μπορεί να απαιτήσεις από έναν ασκούμενο να εκτελέσει ένα ελάχιστο αριθμό επαναλήψεων μιας άσκησης πριν ένας ασκούμενος γίνει δρομέας. Οι μαθητές  που τρέχουν πολύ γρήγορα συχνά δεν εκτελούν κατάλληλα τις ασκήσεις τους.

Προσαρμογές
Γενικά οποιεσδήποτε προσαρμογές θα γίνουν εξαιτίας μιας ιδιαίτερης ατομικής ανάγκης. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής ένας μαθητής έχει τραυματισμένο βραχίονα και δεν μπορεί να εκτελέσει κάμψεις βραχιόνων, ο μαθητής θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτήν την άσκηση είτε με άλλη άσκηση ή με ένα δεύτερο σετ μιας προηγούμενης άσκησης.

Ιδιαίτερα Σχόλια
Μετονόμασε αυτή τη δραστηριότητα έτσι ώστε να αντανακλά το όνομα του σχολείου σου, ή να συσχετίζεται με μία άλλη δραστηριότητα.

Αφήστε μια απάντηση