Η Αναπροσαρμογή στη Σύχρονη Φυσική Αγωγή

Είναι σημαντικό να παρέχεται στα παιδιά ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει: διδασκαλία κινήσεων, κινητικές δεξιότητες, ρυθμούς, χορό, διδασκαλία των πτώσεων, αναπτυξιακά παιχνίδια, αθλητική αγωγή, και εκπαίδευση για τη φυσική κατάσταση. Κάθε συστατικό είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη ενός ενεργητικού και υγιεινού τρόπου ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα έρευνα για την παχυσαρκία στην παιδική ηλικία και τα χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής χρειάζεται να τροποποιήσουν από το πρότυπο προγράμματος σπουδών με βάση τις δεξιότητες και την αθλητική διάκριση, προς ένα πρότυπο που υπογραμμίζει τα αυξανόμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, το σχετικά με την υγεία περιεχόμενο, και τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες για να ενθαρρύνει τους μαθητές να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε έναν ενεργητικό και υγιεινό  τρόπο ζωής.

Οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: Υπενθυμίζετε στα παιδιά συνεχώς ότι ο γενικός σκοπός των κινητικών δεξιοτήτων και της συμμετοχής στον αθλητισμό είναι να μένουν φυσικά ενεργοί, να αναπτύσσουν δεξιότητες για όλη τη ζωή, και να ευχαριστιούνται να παίζουν με τους φίλους τους και όχι να συναγωνίζονται για να  κερδίσουν βραβεία.

Για να εναρμονιστείτε με τη μεταρρύθμιση της Φυσικής Αγωγής, δεν χρειάζεστε να αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμά σας – απλά να αναπροσαρμόσετε τον εστιασμό σας για να ανταποκριθείτε στα αιτήματα της μεταβαλλόμενης κοινωνίας.

Αφήστε μια απάντηση