Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες Χειρισμού: 4. Χτύπημα με Πόδι (-ια)

Ακολουθεί η Υπο-ενότητα: Χτύπημα με Πόδι (-ια)striking with foot image,  της Ενότητας: Δεξιότητες Χειρισμού. Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε το σχετικό αρχείο: 16. Striking with feet

Αφήστε μια απάντηση