Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες Χειρισμού: 3. Χτύπημα με Χέρι(-ια)

Ακολουθεί η υποενότητα: Χτύπημα με Χέρι(-ια) της ενότητας Δεξιότητες Χειρισμού. Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε το αρχείο: 15-hitting-with-hand-s

Αφήστε μια απάντηση