Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας:
Α.Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν   στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. εμπεριστατωμένες εισηγήσεις με τα στοιχεία των καθηγητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό ωρών), τα στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό μαθητών ανά σχολική μονάδα), καθώς επίσης το πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής και το χώρο υλοποίησής του.
Β.Το υπουργείο Παιδείας θεωρεί  απαραίτητο τα στοιχεία των μαθητών να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους, με τις οποίες θα εξασφαλιστεί και η δυνατότητα συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς.
Γ.Τέλος, το υπουργείο Παιδείας ζητά  τα πλήρη στοιχεία του Υπεύθυνου του προγράμματος ανάλογα με το χώρο υλοποίησης.

8 σκέψεις σχετικά με το “Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

  1. .

    thanks for information….

  2. .

    ñïàñèáî çà èíôó!…

Αφήστε μια απάντηση