Διδασκαλία της Κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) ΚΑΙ ΤΟ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών ( ΔΕΠΠΣ) ΤΟΥ Δημοτικού Σχολείου, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, προβλέπεται η διδασκαλία της Κολύμβησης όπου υπάρχουν οι δυνατότητες ( ΦΕΚ 304/13-3-2003 τ.Β΄).

Οι βασικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτή η δυνατότητα είναι:

1. Το σχολείο να είναι κοντά σε κολυμβητήριο ή η απόσταση μεταξύ των δύο να μην είναι απαγορευτική.

2. Η μετακίνηση των μαθητών να γίνεται με ασφάλεια.

3. Να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Κάντε κλικ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο: teaching-swimming-in-schools

3 σκέψεις σχετικά με το “Διδασκαλία της Κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  1. .

    ñïàñèáî çà èíôó….

Αφήστε μια απάντηση