ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής πρέπει να προσπαθεί να εμμένει στις ακόλουθες αρχές – σταθερές για τη φυσική αγωγή:

 

1. Καταδεικνύει βασική ικανότητα σε πολλές μορφές μετακίνησης και επιδεξιότητα σε κάποιες μορφές μετακίνησης.

2. Εφαρμόζει τις έννοιες και τις αρχές συμμετοχής στην εκμάθηση και την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων.

3. Επιδεικνύει ένα ενεργητικό τρόπο ζωής.

4. Πετυχαίνει και διατηρεί ένα ενισχυτικό της υγείας επίπεδο φυσικής κατάστασης.

5. Επιδεικνύει υπεύθυνη προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά σε κάθε περιβάλλον που σχετίζεται με τη φυσική δραστηριότητα.

6. Επιδεικνύει κατανόηση και σεβασμό στις διαφορές μεταξύ των ατόμων σε κάθε περιβάλλον που σχετίζεται με φυσική δραστηριότητα.

7. Κατανοεί ότι η σωματική δραστηριότητα παρέχει ευκαιρίες για ψυχαγωγία, πρόκληση, αυτό-έκφραση, και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αφήστε μια απάντηση