ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε παρακάτω το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο που δημοσιεύτηκε σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ): program-pe-lykeio

Διπλασιάζονται οι ώρες της Φυσικής Αγωγής στη Γ’ Λυκείου από το νέο σχολικό έτος

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος, από το νέο σχολικό έτος2014-2015.: Α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως  από 17 και το μάθημα Γενικής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες, από 1.Β.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 (Β΄ 921) Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση στάλθηκε προς […]

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας:Α.Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν   στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. εμπεριστατωμένες εισηγήσεις με τα στοιχεία των καθηγητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό ωρών), τα στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό μαθητών ανά σχολική μονάδα), καθώς επίσης το […]

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη θα εφαρμοστεί και το σχολικό έτος 2014-15

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη αποτελεί πλεόν επιλέξιμη δαπάνη  που δινει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί και το επόμενο σχολικό έτος 2014-15, μέσω ΕΣΠΑ, δήλωσε στηΒουλή ουπουργός  Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος και υπογράμμισε:Α. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ως δομή της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής που αναφέρεται στο επίπεδο του Λυκείου, λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 013-14 με συμπλήρωση του […]

Η Ελλάδα αφιερώνει τις λιγότερες ώρες φυσικής αγωγής και άσκησης στα Γυμνάσια και Λύκεια-Καταγγελίες για ιδιωτικά συμφέροντα

Στελέχη του παλιότερου υπουργείου Παιδείας που ήταν ενιαίο με το Πολιτισμού και Αθλητισμού ουσιαστικά προώθησαν συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών τα οποία με πρόσχημα τη δημιουργία πρωταθλημάτων κλπ, διαφήμιζαν προϊόντα τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία.Την καταγγελία αυτή έκανε στη Βουλή ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης και σημειίωσε: «Δεν μπορούμε να παραδώσουμε τον αθλητισμό και […]

Ένταξη της Φυσικής Αγωγής στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Σε συνέχεια της Y.A. με αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13-11-2013 (ΦΕΚ 2996 τ. Β’/25-11- 2013) με Α.Δ.Α. ΒΛ1Τ9-0ΚΑ και θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-14» και έχοντας υπόψη το εδάφιο 6, άρθρο 25 του Νόμου 4203 (ΦΕΚ 235/τ. Α’/1-11-2013) σας γνωρίζουμε ότι δύναται να συμπεριληφθεί και η Φυσική Αγωγή στο Πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. Σύμφωνα […]