Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες Χειρισμού: 4. Χτύπημα με Πόδι (-ια)

Ακολουθεί η Υπο-ενότητα: Χτύπημα με Πόδι (-ια),  της Ενότητας: Δεξιότητες Χειρισμού. Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε το σχετικό αρχείο: 16. Striking with feet

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες Χειρισμού: 3. Χτύπημα με Χέρι(-ια)

Ακολουθεί η υποενότητα: Χτύπημα με Χέρι(-ια) της ενότητας Δεξιότητες Χειρισμού. Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε το αρχείο: 15-hitting-with-hand-s

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες Χειρισμού: 2. Ανάπτυξη, Σταθεροποίηση Ρίψης – Πιασίματος

Ακολουθεί η Υποενότητα: 2. Ανάπτυξη, Σταθεροποίηση Ρίψης – Πιασίματος. Κάντε κλικ παρακάτω για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο: 14-throwing-catching-b Για παρατηρήσεις – σχόλια email: epfank@gmail.com

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες Χειρισμού 1. Ρίξιμο – Πιάσιμο

Ακολουθεί η Ενότητα: Δεξιότητες Χειρισμού, με πρώτη την Υπο-ενότητα: 1. Ρίξιμο – Πιάσιμο. Κάντε κλικ παρακάτω για να ανοίξετε το αρχείο: 13-throwing-caching-a

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων: Επιπλέον Δραστηριότητες Σταθερότητας

Ακολουθεί η ενότητα 4. Επιπλέον Δραστηριότητες – Παιχνίδια Σταθερότητας, της ευρύτερης ενότητας Σταθερότητα-Ευστάθεια: 12-additional-stability Για παρατηρήσεις – σχόλια email: epfank@gmail.com

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων: Σταθερότητα-Ευστάθεια: 3. Περιστροφή

Ακολουθεί η ενότητα: 3. Περιστροφή μέσα στην ευρύτερη ενότητα: Σταθερότητα-Ευστάθια 11-stability-rotation

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων: Σταθερότητα-Ευστάθεια: 2. Ισορροπία

Ακολουθεί η ενότητα: 2. Ισορροπία μέσα στην ευρύτερη ενότητα: Σταθερότητα-Ευστάθια 10-stability-balance

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων: Σταθερότητα-Ευστάθεια: 1. Προσγείωση

Ακολουθεί η Ενότητα της ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, με πρώτη την Δεξιότητα της Προσγείωσης: 9-stability-landing-1

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων: Επιπλέον Κινητικές Δραστηριότητες

Ακολουθούν κάποιες επιπλέον Κινητικές Δραστηριότητες – Παιχνίδια: 8-additional-locomotor Για παρατηρήσεις – σχόλια email: info@sgnk.gr

Ανάπτυξη των Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων: Χοροπήδημα

Η πέμπτη θεμελιώδης κινητική δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί είναι το χοροπήδημα: 7-skipping Για παρατηρήσεις – σχόλια email: info@sgnk.gr